CAcert.org – Uppdragsförklaring

Att skapa en ideell certifikatauktoritet som ett alternativ till kommersiella CA:er.

Vem?

CAcerts kärnmedlemmar har i allmänhet en stark bakgrund inom informationsteknik och -säkerhet, och ett starkare begär att ge tillbaka till gemenskapen.

Många är användarna av systemet som enbart genom att dra nytta projektet, och berättar för andra, sprider kännedom till en vidare krets.

Varför?

Många människor är för närvarande missnöjda med kommersiella erbjudanden. Många människor önskar bara att ansluta eller dela med sig till människor de känner, eller att helt enkelt säkra sin webbmejl inför människor som potentiellt avlyssnar deras trafik. Varför köpa en tjänst som inte är upplagd för att hantera detta och dessutom tar ut en kungs lösesumma för privilegiet?

CAcert Inc., eftersom det baseras på gemenskap och delaktighet, drivs utan (ekonomiskt) vinstintresse – det drivs av vårt gemensamma begär för privatliv och säkerhet.

Hur?

Utifrån OpenSSL, PHP, lite C och MySQL lyckades vi inte bara bygga en gratis certifikatauktoritet som kunde verifiera din e-postadress eller domän, utan faktiskt bygga en mycket effektiv förtroendemodell. Vår modell går längre än den som används av vissa kommersiella CA:er för att bevisa din identitet.

När och var?

Just nu sker det runt omkring dig – det finns säkrade webbplatser och e-postprotokoll som skyddas och betros av människor, signerat av CAcert.

På vilket sätt kan jag vara till hjälp?

Det enklaste och effektivaste du kan göra är att sprida kännedom om projektet genom att berätta om det för dina vänner, kollegor och släktingar och gå med i gemenskapen.

CAcerts verksamheter sponsras av
Om oss | Donationer | Föreningsmedlemskap | Sekretesspolicy | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Uppdragsförklaring | Kontakta oss | ©2002-2024 av CAcert